ITTMANN TANDARTSEN

Anno 1948

T: 026-3610403 A: President Kennedylaan 1A, 6881 VM Velp (Gld)


informatie m.b.t. het coronavirus:

Er is een wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

 

De afspraak die we met u gemaakt hebben, gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

 

Als u daarom op één van de volgende vragen 'ja' antwoord dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 

  • Heeft u corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer van 38graden)?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het  betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

 

Nog extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • volg de aanwijzingen van ons personeel
  • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
  • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.Over ons...

In 1948 is G.P. Ittmann gestart met zijn tandartspraktijk op de Prinsessestraat in Arnhem, vervolgens op de Boulevard Heuvelink en later nog de Julianalaan.

 

Vervolgens heeft J. Ittmann de praktijk voortgezet op de Velperweg.

 

Sinds 2012 wordt de praktijk gerund door de 3e generatie Ittmann; Door de tandartsen Olivier Ittmann en Esmée Ittmann-Boonstra. Waar zij sinds 2016 gevestigd zijn op de President Kennedylaan in Velp.